Společnost BETVAR a.s. je česká stavební společnost s dlouholetou tradicí, která realizuje stavební zakázky na tuzemském i zahraničním trhu.

BETVAR a.s.

Společnost sídlí v Jesenici u Prahy, výrobní, montážní a skladový areál o výměře 7 000 m2 vlastní ve východních Čechách.  Firma je vybavena nejmodernější potřebnou technikou. Strojový park zahrnuje nákladní auta, servisní vozy, vysokotlaká čerpadla, zvedací mobilní stroje, malé nakladače apod. a kompletní prováděcí technologii včetně velkoplošné bednící techniky. V majetku společnosti jsou také mobilní buňky pro zařízení staveniště.

Ve stálém pracovním poměru je více než 80 zaměstnanců, z toho cca polovina techniků. Jedná se převážně o vysoce kvalifikované pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru a mnohaletou praxí u společnosti BETVAR a.s. Počet zaměstnanců se sezónně násobně zvyšuje o pracovníky přijímané na dobu určitou, nejčastěji z místa stavby.

Rozsahem a objemem prací tak společnost BETVAR a.s. patří mezi největší tuzemské firmy v oblasti sanací betonových konstrukcí.

Jejími klíčovými a dlouholetými klienty jsou nejvýznamnější investoři z oblasti konvenční i jaderné energetiky, chemického průmyslu, vodohospodářství či dopravy (například ČEZ, a.s., Sev.en EC, a.s., Unipetrol RPA s. r. o., Lovochemie a. s., Mondi Štětí, a.s. a další).

Společnost spolupracuje s největšími stavebními firmami v zemi (EUROVIA CS, HOCHTIEF, Metrostav, SMP,  STAVOS BRNO a další).

Společnost je členem Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, úzce spolupracuje s univerzitními pracovišti v Praze a Brně a se specializovanými projekčními firmami.

video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill
Historie společnosti

Historie společnosti, vlastněné výhradně českými subjekty, sahá do roku 1990. Firma se specializuje zejména na generální opravy, modernizaci a intenzifikaci všech typů chladicích věží tj. jak s nuceným tahem (ventilátorových), tak i s tahem přirozeným.

1990

Své dlouholeté zkušenosti se železobetonovými konstrukcemi společnosti uplatňuje i v oblasti sanace a výstavby dalších typů železobetonových staveb (zejména mostů, skeletů, kolektorů, sil, přehrad a vodních děl, komínů, jímek, nádrží, čistíren odpadních vod apod.). Převážná část těchto prací je prováděna ve výškách až do 150 metrů.

Pro investory ze segmentu železničního stavitelství firma provádí veškeré sanace mostních objektů, propustků a podchodů, zejména na rychlostních koridorech Českých drah, včetně nízkotlakých a vysokotlakých injektáží a dalších stavebních prací.

2010

S ohledem na snahu firmy poskytovat svým klientům co možná nejširší nabídku řešení jejich potřeb v oblasti výstavby a rekonstrukcí průmyslových objektů, je schopna nově přes svou dceřinou společnost MAKROTHERM s.r.o. zajistit další specializaci:

  • výroba, dodávky a montáž obloukových světlíků, zejména chráněného konstrukčního systému MAKROTHERM
2023

OBECNÉ INFORMACE

Historie společnosti BETVAR a.s., vlastněné výhradně českými subjekty, sahá až do roku 1990 (23.10.1990 založena společnost BETVAR spol. s r. o.)

BETVAR a.s.    IČ 63080087, DIČ CZ63080087
Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. ú.: 2107461738/2700

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s.
č. ú.: 270499032/0300

Členové představenstva a dozorčí rada
Předseda představenstva a generální ředitel:
Ing. Vladimír Valeš, Ph.D.
Místopředseda představenstva:
Ing. Zdeněk Pánek, MBA
Dozorčí rada:
Karel Doubek

Záruky

Společnost BETVAR a.s. je komplexně pojištěna u Kooperativy a.s., kde je zařazena v kategorii velkých firem.
Odpovědnost za škody je stanovena až do výše 120 mil. Kč. Z hlediska pojišťovny se jedná o typ smlouvy poskytované bezrizikovým klientům.

Záruky za výkon a provedení díla jsou poskytovány podle charakteru díla od 36 do 60 měsíců. Tyto záruky je společnost BETVAR a.s. schopna poskytovat
díky důsledné kontrole kvality jak vlastními pracovníky, tak i dle dohody se zákazníkem nezávislými organizacemi jako např. Kloknerův ústav ČVUT, specializovaná
pracoviště VUT Brno, ORGREZ, EGÚ aj. Tyto organizace v případě potřeby zajišťují odborný stavebně technický průzkum opravovaných objektů.